FI-tillsyn nr 14: Otydliga beräkningsunderlag i många skadeförsäkringsföretag

2019-08-27 | Rapporter Försäkring

Många skadeförsäkringsföretag behöver förtydliga sina försäkringstekniska beräkningsunderlag för att de ska uppfylla kraven på dokumentation.

Det visar en fördjupad analys som Finansinspektionen (FI) har gjort.

De försäkringstekniska avsättningarna är centrala för företagens solvens. Otydliga underlag gör att experter inte förstår hur företagen har räknat ut sina avsättningar. Det finns alltid en risk att otydliga underlag leder till missvisande beräkningar, vilket i värsta fall kan leda till att försäkringsföretag går omkull.

Laddar sidan