Betänkande av Utredningen om gräsrotsfinansiering

Finansinspektionen välkomnar utredningens förslag om att företag som driver verksamhet med gräsrotsfinansiering ska ställas under tillsyn och att det införs konsumentskyddande regler för verksamheten.

Gräsrotsfinansiering kan ha en positiv inverkan på konkurrensen och effektiviteten på finansmarknaden genom att möjliggöra att fler företag och projekt får finansiering. Samtidigt medför gräsrotsfinansiering risker för konsumenter som i många fall kan vara högre än på den traditionella marknaden. Det är därför viktigt att den fortsatta tillväxten av gräsrotsfinansiering inte sker till priset av ett lägre konsumentskydd. Enligt FI kan ett högt konsumentskydd stärka förtroendet för gräsrotsfinansieringstjänster och därmed bidra till en fortsatt tillväxt av denna finansieringsform.

FI tillstyrker flertalet av utredningens förslag, liksom de resonemang som förs i betänkandet. Det finns dock ett antal frågor där FI inte instämmer eller anser att det behövs förtydliganden och tillägg, däribland att det inte bör vara tillåtet för gräsrotsfinansieringsplattformar att lämna råd, att donations- och belöningsbaserad gräsrotsfinansiering bör regleras direkt av penningtvättregelverket samt att tillsynen över kapitalförmedlare bör ske av en myndighet och inte vara delad.

Laddar sidan