Antalet fonder i premiepensionssystemet bör minska avsevärt

Dagens fondtorg inom premiepensionssystemet bör göras om i grunden och enbart bestå av 10–15 fonder för att erbjuda bättre skydd till pensionsspararna. Det skriver FI i sitt remissvar om utredningen Ett bättre premiepensionssystem. FI välkomnar utredningens förslag i stort som viktiga steg i rätt riktning men utbudet av fonder behöver minska markant för att uppfylla de högt ställda krav på konsumentskydd som bör ställas i premiepensionssystemet.

Utredningens förslag utgår från Pensionsgruppens beslut 2017 att inom premiepensionssystemet införa ett upphandlat fondtorg där vissa kvalitativa och kvantitativa krav ställs på de fonder som ska finnas där. Syftet är att minska riskerna för enskilda pensionssparare att göra kostsamma val och att begränsa risken för oseriösa aktörer.

FI anser att de föreslagna förändringarna är viktiga steg i rätt riktning men att de inte är tillräckliga. Eftersom sparandet är obligatoriskt och en del av socialförsäkringen måste mer göras för att ge pensionsspararna den trygghet de har anledning att förvänta sig av det allmänna pensionssystemet.

I stället för dagens system borde fondtorget enbart tillåta ett litet antal fonder, i storleksordningen 10-15 stycken, med olika risknivåer. Det motsvarar cirka 10 procent av det utbudet som antas bli resultatet av utredningen förslag. FI anser att det vore en bättre lösning för att säkra ett gott konsumentskydd och vara mer anpassat till premiepensionssystemets karaktär.

Ett litet antal fonder skulle också avsevärt förenkla hanteringen av systemet och effektivt motverka att oseriösa aktörer fick tillgång till pensionsspararnas pengar.

Laddar sidan