Festival Internationals tillstånd återkallas

2014-01-14 | Sanktioner Marknad

FI återkallar Festivals tillstånd att driva värdepappersrörelse och förelägger bolaget att avveckla verksamheten.

Eftersom Festivals nuvarande och presumtiva kunder kan drabbas negativt om verksamheten tillåts fortsätta, ska beslutet gälla omedelbart. 

Laddar sidan