Exceed Capital Sverige AB:s tillstånd återkallas

Finansinspektionen återkallar Exceed Capital Sverige AB:s (Exceed) samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse och tillstånd för sidotjänster, tillstånd att driva försäkringsdistribution och tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar.

Rörelsen ska vara avvecklad senast den 2 september 2020.

FI har bland annat undersökt om Exceed har åtgärdat de brister som ledde till en varning och sanktionsavgift i november 2017. FI:s utredning visar att företaget fortsatt har brister i sin hantering av kunders medel. Vidare har Exceed brustit i sin omsorgsplikt mot kunder i flera olika avseenden. FI bedömer att de flesta av bristerna beror på att verksamheten genomsyras av otillräcklig intern styrning och kontroll. Bolaget har dessutom försvårat FI:s arbete under utredningens gång.

FI bedömer sammantaget att Exceed på nytt har begått en rad allvarliga överträdelser som visar att företaget saknar förmåga att följa de grundläggande regler som finns för att skydda sina kunder. Det enda som kan komma i fråga är därför en återkallelse av företagets tillstånd. Eftersom företagets nuvarande och presumtiva kunder kan drabbas negativt om verksamheten tillåts fortsätta, ska beslutet gälla omedelbart.

Överklagande till förvaltningsrätten

Exceed Capital Sverige AB har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten i Stockholm och begärt inhibition.

Beslut av förvaltningsrätten i frågan om inhibition

Förvaltningsrätten avslog Exceed Capital Sverige AB:s begäran om inhibition. 

Överklagande till kammarrätten 

Exceed Captial Sverige AB överklagade förvaltningsrättens beslut att avslå bolagets begäran om inhibition. 

Beslut av kammarrätten i frågan om inhibition

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

Laddar sidan