Trustly Group får varning och sanktionsavgift

Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.

Finansinspektionens (FI) undersökning visar att Trustly inte har uppfyllt centrala delar i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft brister i sin allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, åtgärder för kundkännedom samt i sin övervakning av kunder. Bristerna, som har varit allvarliga, har funnits inom Trustlys största affärsområde spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Risken för att Trustly och det finansiella systemet har kunnat utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har därför ökat.

Bristerna har varit sådana att FI bedömer att det finns skäl att ingripa mot Trustly. Trustly har uppgett att det vidtagit och planerar att fortsätta att vidta åtgärder för att rätta till alla brister. FI har för närvarande inte skäl att utgå från något annat än att de överträdelser som har konstaterats i undersökningen inte kommer att upprepas. Det är därför tillräckligt att i denna del meddela bolaget en varning i förening med en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor.

Vidare bedömer FI att Trustly inte på ett korrekt sätt identifierat vem som är kund till bolaget i penningtvättslagens mening. Det har lett till att bolaget inte inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Trustly föreläggs därför att rätta dessa brister.