FI ger Simplex en varning

Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

FI har undersökt om Simplex under en sammanhängande tid på sex månader inte har drivit bostadskreditverksamhet.

Enligt uppgifter från bolaget har det sedan tillståndet erhölls 2018 fram till att FI:s utredning inleddes under våren 2023, endast lämnat ett fåtal krediter. FI bedömer att den verksamhet som bedrivits inte är tillräckligt regelbunden för att bolaget ska anses ha drivit verksamhet enligt lagen.

Med hänsyn till att bolaget kommit in med en detaljerad och trovärdig plan för snar lansering av den tillståndspliktiga verksamheten och då planen för verksamhetsuppstart hittills har följts, har Finansinspektionen beslutat att meddela bolaget en varning i stället för att återkalla tillståndet.