Assistansbolaget vägassistans Sverige måste upphöra med sin försäkringsrörelse

2015-10-02 | Sanktioner Försäkring

Finansinspektionen förelägger Assistansbolaget vägassistans Sverige AB att upphöra med den försäkringsrörelse som bolaget driver utan att vara berättigat till det. Försäkringsrörelsen ska vara avvecklad senast den 30 november 2015.

Händelseutveckling 2015-12-18

Den 27 november lämnade bolaget in ett revisorsintyg på att den tillståndspliktiga försäkringsrörelsen avvecklats. Sedan dess har bolaget bytt namn till Assistansbolaget Försäkring Sverige och ändrat sin verksamhet till att verka som anknuten försäkringsförmedlare till det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsakring ASA, som har en filial i Sverige.

Se även artikeln  Assistansbolaget Försäkring Sverige arbetar nu med norskt tillstånd i botten

Laddar sidan