Assistansbolaget Försäkring Sverige arbetar nu med norskt tillstånd i botten

2015-12-18 | Nyheter Konsumentskydd

Den 30 september förelade FI Assistansbolaget vägassistans Sverige att upphöra med den försäkringsrörelse som de bedrev då utan att ha tillstånd. Den 27 november lämnade bolaget in ett revisorsintyg på att den tillståndspliktiga försäkringsrörelsen avvecklats.

Sedan dess har bolaget bytt namn till Assistansbolaget Försäkring Sverige och ändrat sin verksamhet till att verka som anknuten försäkringsförmedlare till det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsakring ASA, som har en filial i Sverige.

En anknuten försäkringsförmedlare behöver inte söka tillstånd hos FI. I stället ska det försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till anmäla denne för registrering hos Bolagsverket. Detta har också Gjensidige Forsakring gjort. Det här är bakgrunden till att bolaget nu fortsätter att kontakta kunder i Sverige och att FI inte ingriper mot dem.

Laddar sidan