M2 Asset Management får avgift för sen anmälan

2017-08-31 | Sanktioner Marknad

M2 Asset Management ska betala en särskild avgift på 350 000 kronor för att för sent ha anmält et förändrat innehav av obligationer utgivna av A Group of Retail Assets Sweden AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

M2 Asset Management har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Laddar sidan