AreBe får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Camanio Care

2018-12-19 | Sanktioner

AreBe Group AB ska betala en sanktionsavgift på 21 250 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Camanio Care AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Överklagande till kammarrätten

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten. 

Kammarrättens beslut

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

Laddar sidan