Fysisk person får avgift för sen anmälan i Absolicon Solar Collector

2018-03-12 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Absolicon Solar Collector AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

A har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Laddar sidan