Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i NetEnt och Betsson

2018-02-28 | Sanktioner

A ska betala en särskild avgift på 3 000 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i NetEnt AB (publ) och Betsson AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Laddar sidan