Otus Capital Management Limited får sanktionsavgift för sen flaggning i Strax AB

2018-12-20 | Sanktioner

Otus Capital Management Limited ska betala en sanktionsavgift på 240 000 kronor för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Strax AB överstigit en flaggningsgräns.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan