Poularde får avgift för sen anmälan

2018-02-12 | Sanktioner

Poularde ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i NP3 Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Poularde har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Laddar sidan