Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Collector

2019-11-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 56 000 kronor för underlåtenhet att för att för sent ha anmält en transaktion med konvertibler i Collector AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten biföll överklagandet och upphävde det överklagade
beslutet.

Laddar sidan