Lars Ransgart Management får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Metallvärden

2019-03-04 | Sanktioner

Lars Ransgart Management Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift med 62 500 kronor på grund av för sen  anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige AB till Finansinspektionen.

Överklagat till förvaltningsrätten

Lars Ransgart Management Aktiebolag har överklagat FI:s beslut om sanktionsavgift till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan