Mawer Investment Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Loomis

2019-05-21 | Sanktioner

Mawer Investment Management Ltd. ska betala en sanktionsavgift på 2 550 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Loomis AB såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Läs mer

Laddar sidan