Metodo får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Metallvärden

2019-03-07 | Sanktioner

Metodo AS ska betala en sanktionsavgift med 67 500 kronor på grund av för sen anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige AB till Finansinspektionen.

Överklagat till förvaltningsrätten

Metodo AS har överklagat FI:s beslut om sanktionsavgift till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Läs mer

Laddar sidan