Tansaki får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Plejd

2019-02-11 | Sanktioner

Tansakai Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift med 300 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med aktier Plejd AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet och fastställde
sanktionsavgiften till 250 000 kr. Förvaltningsrätten avslog överklagande i övrigt.

Laddar sidan