Gormac AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i DevPort AB

2020-06-12 | Sanktioner

Gormac AB ska betala en sanktionsavgift på 1 200 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i DevPort AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten

Laddar sidan