Largor får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i TiksPac

2020-09-17 | Sanktioner

Largor AB ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i TiksPac AB till Finansinspektionen.

Överklagat till förvaltningsrätten

Largor AB har överklagat FI:s beslut om sanktionsavgift till förvaltningsrätten.

Laddar sidan