Panasari får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Camanio Care

2020-06-17 | Sanktioner

Panasari AB ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med BTA i Camanio Care AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Laddar sidan