Neongelb Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Stillfront Group

2021-02-10 | Sanktioner

FI beslutade att Neongelb Invest GmbH (HRB 147961) skulle betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Stillfront Group AB (publ) tillFinansinspektionen. Förvaltningsrätten upphävde Finansinspektionens beslut i en dom den 30 november 2020.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut överklagades till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten biföll överklagandet och upphävde Finansinspektionens beslut.

Laddar sidan