Quadrox får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Coeli Private Equity

2021-04-15 | Sanktioner

Quadrox AB ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Coeli Private Equity AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Laddar sidan