Erik Thedéen: Skynda på arbetet med nya regler för tjänstepensionsföretag

2016-04-06 | Tal och debatt

Arbetet med ett nytt regelverk för tjänstepensionsföretag bör inte invända EU:s nya tjänstepensionsdirektiv, IORP 2. Det säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i samband med ett tal på Tjänstepensiondagen. FI förordar istället ett stegvis arbete med den nya regleringen - ett arbete som kan börja omgående.

Som ett första steg kan FI påbörja de kartläggningar som ska lägga grunden för ett riskbaserat kapitalkrav. Men här krävs ett inriktningsbesked från Finansdepartementet, eller regeringen, om den framtida regleringen.

Det andra steget skulle handla om att ta fram en ny lagstiftning och det tredje om att utforma särskilda regler för omvandling från livbolag och tjänstepensionskassor till tjänstepensionsintstitut. FI beräknar att en sådan omvandlingsprocess kan ta upp till 2 år beroende på hur regelverket utformas.

I ett fjärde steg kan sedan regleringen anpassas till EU:s kommande tjänstepensionsdirektiv, IORP 2.

– Avvakta inte med lagstiftningsarbetet för att invänta IORP 2, sammanfattar Erik Thedéen.

Laddar sidan