Hur mycket kapital ska svenska banker ha?

Finansinspektionen ställer tuffare krav på bankernas interna modeller. "Vi kommer att behöva vara ännu tuffare i vår tillsyn än tidigare och vara ännu tydligare med våra förväntningar på bankerna." Det säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett anförande på ett möte med titeln "Hur mycket kapital ska bankerna ha".

– En skärpning vi vill se är när en bank i praktiken har beviljat ett företag finansiering för en lång tid framöver, men kreditavtalet är utformat med kort löptid eller ger banken rätt till uppsägning med kort varsel. Vi kommer också att kräva att en mer försiktig beräkning av riskerna fortsättningsvis.

– Att Finansinspektionen nu ställer tuffare krav på bankernas interna modeller är en viktig pusselbit. Samtidigt ger bruket av interna modeller bankerna betydande frihet, men också stort ansvar.

– Vi på FI kommer att behöva vara ännu tuffare i vår tillsyn än tidigare och vara ännu tydligare med våra förväntningar på bankerna. Att vi är beredda till det har vi visat nu.

Det här säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett anförande på ett möte med titeln Hur mycket kapital ska bankerna ha arrangerat av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och SIFR (The Institute for Financial Research).

Laddar sidan