Nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort anpassning till ett antal valideringsregler. Detta för att möjliggöra rapportering från och med referensdag den 31 december 2018.

Information om vilka regler som avses finns publicerade i dokument Nationell anpassning av valideringsregler (FI), som finns på sidorna:

Bank och kreditmarknadsbolag

Värdepappersbolag

Laddar sidan