Investeringsbedrägerierna fortsätter – se upp för lockbeten

Försök till investeringsbedrägerier fortsätter med oförminskad kraft. Ett vanligt upplägg är att locka med förhållandevis små investeringsbelopp. Men det motsatta förekommer också, där lockbetet istället är exklusivitet, personlig rådgivning och rabatterat pris på aktier i etablerade bolag. I båda fallen kan bedragarna i ett senare skede återkomma under falsk täckmantel som myndighetspersoner, och påstå sig erbjuda hjälp att få tillbaka förlorade pengar.

I juni har FI publicerat tre nya varningar för bolag som erbjuder finansiella produkter till svenska konsumenter utan att ha nödvändiga tillstånd. Dessa tre bolag har alla erbjudit större investeringar i aktier. Men när det är dags att ta hem en eventuell vinst går det inte att få ut några pengar.

Se upp för:

  • Rabatter och exklusiva erbjudanden. Ett sätt att inleda ett bedrägeri är att locka med erbjudanden om investeringar under marknadspris. Bedragare kan också påstå sig ha exklusiv information om att en nyhet är på väg som kommer driva upp kursen i en aktie, en sammanslagning av företag eller en ny kommande produkt. Låter ett erbjudande för bra för att vara sant är det nog det. Tänk efter och låt bli.
  • Mindre investeringar. Ofta är den första investeringen liten för att locka så många som möjligt. Den som satsat pengar blir därefter ofta övertalad till många fler investeringar.
  • Större investeringar. I andra fall kan bedragare vara intresserade av större summor pengar och rekommendera köp i existerande kända bolag. Den som ringer kan påstå sig vara säljare åt ett mäklarföretag, personlig rådgivare eller liknande, ofta med exklusivt kontor. Det är framför allt i dessa sammanhang som rabatter och investeringar under marknadspris förekommer. Några aktier köps dock aldrig utan allt går direkt ner i bedragarens ficka.
  • Falska annonser i sociala medier om lönsamma investeringar är fortsatt väldigt vanligt. Den som skriver in sina kontaktuppgifter blir normalt kontaktad med erbjudanden om investeringar i värdepapper och löften om en god avkastning.
  • Upprepade kontakter. Det är inte ovanligt att de som drabbats av investeringsbedrägerier förlorar pengar vid upprepade tillfällen. I vissa fall har konsumenten anat oråd, men ändå fortsatt investera eftersom det gått så långt. Bedragaren lovar kanske att det bara krävs en eller ett par investeringar ytterligare innan pengarna kan betalas tillbaka.
  • Falska erbjudanden om hjälp. Det förekommer att bedragare ringer upp och säger sig erbjuda hjälp att få tillbaka pengarna till de som redan blivit utsatta för investeringsbedrägerier. Bedragaren säger sig då ha kännedom om det tidigare bedrägeriet och kan påstå sig ringa från en myndighet. I regel måste en påhittad avgift betalas någon gång under processen.