Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

2021-06-24 | Fond Nyheter Marknad

FI vill uppmärksamma värdepappersbolagen på att nya kapitaltäckningsregler gäller från och med slutet av juni. Även fondbolag och AIF-förvaltare påverkas i viss mån av de nya reglerna.

Värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU), som för värdepappersbolagens del ersätter tillsynsförordningen (575/2013/EU), börjar gälla den 26 juni 2021. Samtidigt börjar även ett antal lagändringar, som bland annat genomför värdepappersbolagsdirektivet (2019/2034/EU), att gälla.

Med anledning av de nya och ändrade regelverken har FI vidare meddelat föreskrifter. Dessa börjar huvudsakligen gälla den 7 juli 2021.

Det nya regelverket innebär bland annat ändrade rapporteringskrav, nya bestämmelser om kapitalbaskravet, inklusive ändrade nivåer på det permanenta minimikapitalkravet (PMC) och startkapitalkravet, samt vissa lättnader för värdepappersbolag som anses vara små och icke-sammanlänkade. För fondbolag och AIF-förvaltare innebär ändringarna bland annat ett nytt sätt att beräkna kapitalkravet baserat på fasta omkostnader.

Laddar sidan