Konsumentskyddet på finansmarknaden

Att bidra till ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden är ett av huvudmålen med den finansiella tillsynen.

I rapporten Konsumentskyddet på finansmarknaden presenterar FI årligen de områden som är mest prioriterade i konsumentskyddstillsynen och där konsumentskyddet eventuellt behöver stärkas.

Årets rapport lyfter fram tre prioriterade risker som FI arbetar för att minska. Det handlar om att konsumtionslån leder till överskuldsättning, att konsumenter får råd om finansiella produkter som inte är lämpliga utifrån deras behov eller förutsättningar samt att fondbolag inte beskriver inriktningen på och aktiviteten i sin fondförvaltning på ett rättvisande sätt.