Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumenterna på finansmarknaden står inför en rad utmaningar och problem. Bland annat är många sparprodukter komplexa, rådgivningen ofta dålig och informationen i flera fall bristfällig eller svår att förstå.

Finansinspektionen (FI) har tidigare påtalat flera av dessa problem och även vidtagit åtgärder. På vissa håll har situationen förbättrats.

Överlag bedöms konsumentskyddet vara gott, även om skyddet behöver stärkas på flera områden, till exempel finansiell rådgivning, snabblån och bolån.

Laddar sidan