Upplägg med osanna fakturor

2016-03-10 | Rapporter Penningtvätt

FI har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gjort en rapport om olika sätt att tvätta pengar genom upplägg med osanna fakturor, en metod som döljer stora brottsvinster i det finansiella systemet.

Rapporten bygger på en analys av riskerna med penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering inom ekonomisk brottslighet.

Penningtvätt genom upplägg med osanna fakturor görs för att dölja de bokförings- och skattebrott som blir resultatet av obeskattade uttag ur företag.

Metoden bygger på att tillgångar skiktas genom det finansiella systemet för att slutligen omvandlas till kontanter. Dessa kontanter används sedan ofta till att avlöna svart arbetskraft.

Brottsbekämpande myndigheter har i flera år pekat på en stark koppling mellan osanna fakturor och grov organiserad brottslighet.

Laddar sidan