Konsekvenser av en utvidgad rätt till återköp och överföringar

FI har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser av att det införs en ovillkorlig rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 (återköp) respektive den 1 juli 2007 (överföring). FI redovisar nu resultatet av vår kartläggning.

Vår kartläggning visar att det finns drygt 500 000 äldre fond- och depåförsäkringsavtal med ett kapital om 142 miljarder kronor som i dag inte kan återköpas eller överföras. Det är i huvudsak pensionsförsäkringar, medan kapitalförsäkringar redan har en närmast fri återköpsrätt, oavsett när de har tecknats.

Om en utvidgad rätt till återköp och överföring införs för individuella fond- och depåförsäkringar kan fler försäkringstagare få möjlighet att återköpa sin försäkring eller byta försäkringsgivare. Samtidigt finns det en risk för höjda försäkringsavgifter. Det är dock troligen svårt att höja avgifterna med tanke på konkurrensförhållandena på marknaden. För försäkringsföretagen blir konsekvenserna störst för ett fåtal försäkringsföretag som har stora bestånd som inte kan överföras. De företagen skulle få en försämrad solvens och minskad lönsamhet.

Laddar sidan