Finanssektorns stabilitet (2008:18)

FI konstaterar att de fyra storbankerna klarar lågkonjunkturen. Bankerna har förutsättningar att klara kapitaltäckningskraven även om det skulle bli en en allvarlig recession i Sverige och Baltikum.

Vi bedömer att även pensionsbolagen är rustade för ytterligare turbulens. Det konstaterar FI i rapporten Finanssektorns stabilitet som överlämnas till regeringen i dag.

Laddar sidan