Copper Rock Capital Partners får särskild avgift för sen flaggning

2015-10-26 | Sanktioner Marknad

Copper Rock Capital Partners, LLC ska betala särskild avgift på 60 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Nobina AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Copper Rock Capital Partners, LLC överklagade FI:s beslut till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet.

Laddar sidan