Davidson Kempner European Partners, 100 000 kronor

2015-10-06 | Sanktioner Marknad

Davidson Kempner European Partners, LLP ska betala särskild avgift med 100 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Securitas AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Laddar sidan