Hengistbury Investment Partners LLP, 10 000 kronor

2015-10-08 | Sanktioner Marknad

Hengistbury Investment Partners LLP ska betala särskild avgift med 10 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Elekta AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Laddar sidan