SSE Opportunities Limited får betala avgift för att ha utfört blankning utan täckning

2015-11-17 | Sanktioner Marknad

SSE Opportunities Limited ska betala särskild avgift med 2 000 000 kronor för att ha utfört blankning utan täckning (s.k. naken blankning).

SSE har blankat aktier, det vill säga sålt aktier som bolaget vid ingående av säljavtalen inte ägde. Detta är endast tillåtet om det finns täckning för de aktier som blankats genom exempelvis aktielån. SSE hade inte täckning för aktierna som blankades och har därför överträtt reglerna i EU:s blankningsförordning.

Laddar sidan