TGS Management Company, LLC, 87 500 kronor

2015-11-27 | Sanktioner Marknad

TGS Management Company, LLC ska betala särskild avgift med åttiosjutusenfemhundra (87 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Seamless Distribution AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Laddar sidan