Arpeggio får avgift för sen flaggning

2016-12-15 | Sanktioner Marknad

Arpeggio ska betala 100 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i MSC Group passerat en flaggningsgräns.

Överklagande till förvaltningsrätten

Arpeggio har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Laddar sidan