Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2016

Fysisk person får avgift för sen flaggning

2016-12-12 | Sanktioner Marknad

En fysisk person ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält dennes ändring av sitt innehav av aktier i DGC One AB till Finansinspektionen.

Bank of Montreal får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Bank of Montreal ska betala 60 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Inwido passerat en flaggningsgräns.

Tikvah Management får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Tikvah Management ska betala 60 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Seamless Distribution passerat en flaggningsgräns.

Pemberton Holdings får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Pemberton Holdings ska betala 250 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget passerat en flaggningsgräns.

Skandia Fonder får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Skandia Fonder ska betala 25 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Proact IT Group passerat en flaggningsgräns.

Fysisk person får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

En fysisk person ska betala 200 000 kronor särskild avgift för att för sent ha anmält att dennes aktieinnehav i Doro passerat en flaggningsgräns.

Oppenheim Asset Management Services får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Oppenheim Asset Management Services ska betala 70 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Obducat passerat en flaggningsgräns.

Danske Bank får särskild avgift för sen flaggning

2016-11-22 | Sanktioner Marknad

Danske Bank ska betala 300 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att dess aktieinnehav i Sensys Gatso Group hade passerat en flaggningsgräns.

Laddar sidan