Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Redwood Pharma

A har på värdepappersmarknaden köpt en aktie i bolaget Redwood Pharma. Köpet har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Köparen har inte påvisat att transaktionen har utförts av legitima skäl.

Laddar sidan