Fysiska personer döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA och BB har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat sanktionsförelägganden som AA och BB inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA och BB har handlat aktier i bolaget Lammhult Design Group AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att AA ska betala en sanktionsavgift om 150 000 kronor och att BB ska betala en sanktionsavgift om 100 000 kr. Tingsrätten har gjort bedömningen att AA och BB har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att AA ska betala en sanktionsavgift om 90 000 kronor och att BB ska betala en sanktionsavgift om 60 000 kr.

Laddar sidan