FI:s syn på automatiserad rådgivning

Det är sannolikt att automatiserade tjänster kommer att spela en allt större roll på finansmarknaden. FI ser en webbaserad marknad med förenklad rådgivning som ett steg i rätt riktning mot en oberoende rådgivningsmarknad som når en bred kundkrets.

FI är därför positiv till den utveckling som sker, men vill betona att det är kundens intressen som ska stå i centrum för utvecklingen.

Denna promemoria är upprättad med FI-forum Automatiserad rådgivning som bakgrund. Forumet hölls 2016-12-14 i Stockholm, och finns att se som webb-tv.

Promemorian är en sammanfattning av FI:s syn på några aspekter inom automatiserad investeringsrådgivning. Utvecklingen av automatiserade finansiella tjänster går dock snabbt framåt. FI förbehåller sig därför möjligheten att utveckla sina uppfattningar på området.

EU:s europiska tillsynsmyndigheter Eba, Esma och Eiopa publicerade i december 2016 en gemensam rapport om automatiserad rådgivning. Likt FI beskriver i promemorian konstateras det i rapporten att automatiserad rådgivning kan innebära bättre tillgång till investeringsrådgivning, men att det finns risker som behöver hanteras, till exempel risker till följd av fel eller begränsningar i rådgivningsverktygen.

Laddar sidan