Tal och debatt

FI medverkar fortlöpande med tal, föredrag och presentationer i olika arrangemang - både egna och andras. För att fler ska kunna få ta del av vad vi framför sammanfattar vi en del av dessa och publicerar dem här.

2015

Åtgärder mot risker med hushållens skuldsättning

Sammanfattning av det tal Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen gav på SNS seminarium om det ekonomiska läget den 19 november 2015.

Hushållens skulder oroar

Debattartikel av Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen, i Dagens Nyheters DN debatt 2015-11-05.

Martin Noréus: Amorteringskrav och riskvikter – två aktuella frågor för makrotillsynen

FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus höll talet ”Amorteringskrav och riskvikter – två aktuella frågor för makrotillsynen ” på UBS årliga Nordic Financial Services Conference den 10 september 2015.

Replik 8 september på debattartikel i DN Debatt

2015-09-08 | Tal och debatt

FI:s vikarierande generaldirektör Martin Noréus replik på en debattartikel i DN den 6 september 2015.

Martin Andersson: Finansinspektionen och makrotillsynen

FI:s generaldirektör Martin Andersson höll talet Finansinspektionen och makrotillsynen på Bank och Finans Outlook den 18 mars 2015.

Martin Andersson: Ett år med den nya makrotillsynen

FI:s generaldirektör Martin Anderssons tal om FI:s syn på makrotillsyn på SNS/SIFR Finanspanel den 19 februari 2015.

Martin Andersson: Försäkrings- och pensionssektorns två utmaningar

2015-02-04 | Tal och debatt

Martin Andersson lyfte försäkrings- och pensionssektorns utmaningar på konferensen DI Försäkring.

2014

Martin Andersson: Sverige behöver inte gå före med bruttosoliditet

Sverige ska inte gå före eller införa högre krav på bruttosoliditet än resten av EU, säger Martin Andersson på SvD Bank Summit i dag. Det nya kravet är bra men ska bara fungera som ett golv för hur lågt bankernas riskvägda kapitalkrav får sjunka. Därför räcker i dagsläget den nivå på tre procent som diskuteras i EU.

Hushållens motståndskraft behöver stärkas ytterligare, säger FI:s generaldirektör

2014-10-09 | Tal och debatt

Vi amorterar mer än tidigare men hushållen behöver fortsätta att bygga upp större buffertar. Utmaningen är att öka hushållens motståndskraft utan att göra det svårare för hushåll som får ekonomiska bekymmer. Bankföreningens rekommendation kan vara en väg att gå. Det sa Finansinspektionens (FI) generaldirektör Martin Andersson i ett tal om makrotillsyn på Norges centralbank.

FI bedömer en kontracyklisk kapitalbuffert på 1 procent som rimlig

2014-05-21 | Tal och debatt

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson framträdde idag på Di-bank. Som framgick av de besked som Finansinspektionen (FI) presenterade den 8 maj anser FI att den så kallade kontracykliska kapitalbufferten bör aktiveras.

Presentationsbilder från FI:s konsumentskyddsdag 2014

Den 15 maj anordnas FI:s Konsumentskyddsdag. Då presenterar Finansinspektionen (FI) en rapport som belyser risker och problem för konsumenter på finansmarknaden samt förslag till åtgärder för att stärka konsumentskyddet. FI kommer även, tillsammans med inbjudna gäster, att diskutera om konsumentskyddet är tillräckligt på den svenska finansmarknaden.

2013

FI redo att agera om skulderna ökar

2013-09-10 | Bolån Tal och debatt

Om hushållens skulder fortsätter att öka kommer FI att agera. Men att sänka bolånetaket är inte den bästa åtgärden. I stället måste amortering uppmuntras och ytterst kan det bli ett krav på amortering. Det sa Martin Andersson i Finansutskottets utfrågning om makrotillsyn.

Tillsynsdagen 2013

2013-05-29 | Tal och debatt

Den 28 maj är det återigen dags för Tillsynsdagen – en halvdag där FI presenterar erfarenheter från tillsynsåren 2012-2013. Dessutom diskuterar inbjudna gäster behovet av rådgivning och konsumentskydd i samband med komplicerade produkter.

FI:s roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Makrotillsyn är inget nytt utan har alltid ingått i det traditionella tillsynsarbetet. Det sa Martin Andersson på konferensen Bank & Finans Outlook den 20 mars.

Martin Andersson: Terminstart pension 2013

2013-02-20 | Tal och debatt

Informationen till kunderna ska vara tydlig och rättvisande. Och företagen ska kunna hålla vad de lovar sina kunder. Vad det gäller informationen finns det fortfarande mycket kvar att önska sa Martin Andersson på Terminstart Pension 2013 den 14 februari.

Martin Andersson: Ett stabilt finansiellt system kräver både mikro- och makrotillsyn

Mikro- och makrotillsyn går inte att särskilja i praktiken. Det är två perspektiv med samma mål, att uppnå finansiell stabilitet. Det konstaterade FI:s generaldirektör Martin Andersson vid ett anförande för Sparbankernas Riksförbund.

2012

2011

Presentationsbilder: Rapporteringsdagen den 9 december

Här finns de presentationsbilder som användes vid Rapporteringsdagen den 9 december.

Seminarium om kapitaltäckning och stora exponeringar

2011-11-10 | Tal och debatt

FI håller seminarium om ändringar i föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar (CRD 3) den 29 november.

Frukostmöte om aktuella Solvens 2-frågor

Finansinspektionen (FI) bjuder in till ett frukostmöte för att informera om aktuella Solvens 2-frågor.

Frukostmöte om aktuella Solvens 2-frågor

Finansinspektionen (FI) bjuder in till ett frukostmöte för att informera om aktuella Solvens 2-frågor.

Fullbokat: Rapporteringsseminarier i höst

2011-10-12 | Tal och debatt

Seminarierna är fullbokade och vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar. Vi kommer att ordna fler seminarietillfällen och återkommer med datum för dessa framöver.

Seminarium om nya fondregler den 26 oktober

2011-10-11 | Tal och debatt

Den 1 augusti trädde ändringar i lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder i kraft. Ändringarna syftade framför allt till att genomföra EU:s nya fondregler (UCITS 4-direktivet och EU:s genomförandedirektiv 2010/43/EU och 2010/44/EU) i svensk rätt.

Risker och möjligheter i försäkringsbranschen – ett regleringsperspektiv

2011-09-19 | Tal och debatt

Vid en konferens den 13 september talade Lars Frisell under temat "Risker och möjligheter - ett regleringsperspektiv". Konferensen anordnades av Strategitorget och deltagarna kom från Sveriges största sak- och livbolag.

Seminarier för försäkringsbranschen 8–9 september

2011-08-22 | Tal och debatt

Finansinspektionen har bjudit in försäkringsbranschen till ett antal seminarier om den nya försäkringsrörelselagen (FRL) den 8–9 september 2011.

Seminarier för försäkringsbranschen 8–9 september

Finansinspektionen har bjudit in försäkringsbranschen till ett antal seminarier om den nya försäkringsrörelselagen (FRL) den 8–9 september 2011.

Presentationsbilder från seminarium om finansiell rapportering

Ett halvdagsseminarium med föredrag om bakgrunden till nya regleringar, ny rapportering och hur arbetet i de nya EU-myndigheterna påverkar svenska förhållanden.

Presentationsbilder: Styrelsearbete i försäkringsbolag

Gensvaret från branschen var stort när FI den 10 maj höll seminarium om styrelsearbete i försäkringsbolag. 150 styrelsedamöter/vd:ar närvarade sammanlagt på de två seminarierna.

Laddar sidan