Konsumentskyddet på finansmarknaden (2009:10)

Konsumentens ställning inom traditionell pensionsförsäkring behöver stärkas. Såväl regelverk som tillsyn behöver därför skärpas. Det skriver FI i rapporten Konsumentskyddet på finansmarknaden som publiceras i dag.

Prioriterade frågor i tillsynen är hur försäkringsföretagens överskott fördelas, konsumentens möjlighet att flytta sitt sparande samt information om risk och avkastning. FI kommer även att följa hur tjänstepensionsföretagen påverkas av nya marknadsförutsättningar med anledning av upphandlingar av avtalspensioner.

Konsumentrapporten uppmärksammar också oroande trender som snabblån, otydlig information om finansiella produkter och problem med att allt fler nekas tillgång till kontobaserade betaltjänster. Finansinspektionens övergripande bedömning är dock att konsumentskyddet är gott.

Fakta traditionell pensionsförsäkring:
Det finns två typer av sparformer för tjänstepension när det gäller kapitalförvaltning. Antingen överlåter kunden valet av placeringar till försäkringsbolaget, eller så väljer kunden själv placeringsinriktning. Traditionell försäkring är när bolaget bestämmer placeringsinriktning. Den kombineras normalt med garanterade försäkringsbelopp och rätt till återbäring.

Laddar sidan