Konsumentskyddsrapport 2019

Låga räntor och svårigheter att få avkastning på sparande gör att en del konsumenter tar större risker med sitt sparande än vad som är lämpligt. Samtidigt är det fortfarande risk för att konsumenter får placeringsråd som snarare styrs av vad som ger provisioner till rådgivaren än vad som är lämpligt för konsumenten.

Andra aktuella risker för konsumenter på finansmarknaden handlar om säkerhet kring nya digitala betalningslösningar och hushållens skulder för bolån och konsumtionslån.

FI redogör i denna rapport för de främsta konsumentrisker som FI identifierat för 2019. Här presenteras också erfarenheter från FI:s konsumentskyddsarbete under det gångna året.

Rapporten beskriver slutligen de behov av regeländringar som FI anser nödvändiga för att få till stånd ett starkare konsumentskydd än i dag. Gräsrotsfinansiering och insättningar hos inlåningsföretag är två områden där det finns luckor som behöver täppas till.