Konsumentskyddsrapport 2020

Kreditgivare måste kunna se låntagares alla skulder innan de beviljar nya lån.

Kreditgivare är skyldiga att göra en kreditprövning baserad på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förutsättningar innan de beviljar ett lån. Men i dag finns inget sätt för långivare att kontrollera låntagares alla skulder. Risken är därför att personer som redan är högt skuldsatta därmed lånar för mycket.

FI föreslår nu att regeringen tillsätter en utredning för att göra det möjligt för en kreditgivare att få en helhetsbild av konsumentens befintliga skulder. Det skulle höja kvaliteten på kreditprövningarna och därmed vara ett effektivt verktyg i kampen mot överskuldsättning.

Det skriver FI i en konsumentskyddsrapport som lämnas till regeringen i dag.

De senaste två åren har FI gjort kartläggningar av riskerna kopplade till hushållens ökade konsumtionslån. Ökningstakten av konsumtionslån har under en längre tid varit hög och FI ser en rad risker kopplade till att utlåningen ökar. Ansvarsfull kreditgivning är viktigt för att motverka betalningsproblem och överskuldsättning.