Konsumentskyddsrapport 2021

Betalning med faktura eller andra krediterbjudanden är en integrerad del av att handla på nätet. Unga utmärker sig med små marginaler och många påminnelser och inkassokrav. De riskerar tidigt i livet hamna i en besvärlig ekonomisk situation som följer dem en stor del av livet. Osund kreditgivning är en prioriterad konsumentrisk i årets rapport.

Det går snabbt och enkelt att handla på nätet. Betalning med faktura eller andra krediterbjudanden blir en integrerad del av det snabba förloppet. På kort tid kan en skuld byggas upp. Unga utmärker sig med små marginaler och många påminnelser och inkassokrav. De riskerar tidigt i livet hamna i en besvärlig ekonomisk situation som följer dem en stor del av livet. Osund kreditgivning är en prioriterad konsumentrisk i årets rapport.

FI föreslår att regeringen tillsätter en utredning för att göra det möjligt för en kreditgivare att få en helhetsbild av konsumentens befintliga skulder. Utredningen bör även överväga om vissa inkassoskulder ska ingå i den information som kreditgivarna kan ta del av. Då blir kreditprövningarna bättre.

Många konsumenter tycker det är svårt att göra ett välavvägt beslut när de ska placera sina pengar eller pensionssparande. Värdepappersinstitut och försäkringsdistributörer måste se till att deras produkter når rätt målgrupp. FI ser en stor risk att konsumenter erbjuds komplexa finansiella sparprodukter som inte är lämpliga. Brister i omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna är den andra konsumentrisken som lyfts i rapporten.

FI:s konsumentskyddsrapport lämnas till regeringen i dag.